Jövőnk zálogai

Jövőnk zálogai sorozat

Ökoszisztéma-szolgáltatások beárazása, avagy az emberiség jövőjének egyik legnagyobb kihívása

Ahogyan dédszüleink meglepődnének, hogy ma mennyit fizetünk a természeti javakért, számunkra is megdöbbentő lesz az a változás, amivel unokáink fognak szembenézni.
2017. 11. 11.

Elolvasom

Mi történhet, ha eltűnik a sarki jég?

A sarki jégtakarók olvadásának felgyorsulását 1988-óta aggódva követjük, egyre több kérdés merül fel és csak az utóbbi évtizedekben kezdtük megismerni a folyamatok hátterét.
2017. 12. 11.

Elolvasom

Az erdők és a gyepterületek klímaszerepe

A vegetáció meghatározó szerepet tölt be a Föld klímájának alakulásában. Most az erdők és a gyepek klíma-szabályozó képességével foglalkozunk.
2018. 02. 05.

Elolvasom

Városaink zöld mikroklíma őrei

A hőmérsékleti értékek és a levegőtisztaság alakulásának, alakításának lehetőségeit keressük.
2018. 03. 10.

Elolvasom

Környezetvédelem és közlekedés

A sorozat 5. része a környezetvédelem és az egészséges élettér szempontjából meghatározó tényezők közül a közlekedést taglalja.
2018. 04. 18.

Elolvasom

Eltékozolt egészség, Magyarország szennyezett területei

A térképes epizód arra keresi a választ, miért vagyunk negatív rekorderek az egészségügyi statisztikákban.
2018. 06. 25.

Életképek

Miért áll a politika világszerte az emberek érdekei felett?

Megvizsgáljuk mi vezetett el a természetvédelkem kutarcáig az 1970-es évek fellendülésétől.

Elolvasom

A közösségi tervezés jelentősége a környezetvédelemben

A lakosság tájékoztatása, az érintettek véleményének elemzése és a közösségi tervezés nem csak jogunk, de túlélésünk egyik alappillére is lehet.

Elolvasom

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

Bakó Gábor

2018. július 12.

 

 

Tartalom

 

IF, SCI folyóiratbeli cikkek. 3

SCI által nyilvántartott és/vagy SCI által jegyzett fórumok/orgánumok által referált folyóiratbeli cikk. 3

Lektorált, de az SCI által nem nyilvántartott és nem is referált idegen nyelvű folyóiratbeli cikk. 3

Lektorált, de az SCI által nem nyilvántartott és nem is referált magyar nyelvű folyóiratbeli cikk. 4

Konferencia kiadvány (proceeding). 6

a. Nemzetközi 6

b. Magyar. 6

Előadás. 6

a. Nemzetközi 6

b. Magyar. 6

Poszter bemutatás. 8

Tudományos könyv, könyvfejezet, könyvszerkesztés. 9

Magyar nyelvű könyv írása. 9

Magyar nyelvű könyvfejezet írása. 9

Magyar nyelvű könyv szerkesztése. 10

Hivatkozás. 10

a. Hazai 10

b. Nemzetközi 10

Tudományos utánpótlás nevelés. 12

Diplomamunka témavezető. 12

Egyéb. 14

Kültéri ismeretterjesztő táblák. 14

Rendszeres előadások. 14

Részvétel konferencia szervezésében és műszaki lebonyolításában. 14

Kiállítások. 15

Ismeretterjesztő folyóiratcikkek. 15

Opponens (diplomadolgozatok elbírálása). 16

Lektori tevékenység. 17

Mérőműszerek tervezése és előállítása. 17

 

 


IF, SCI folyóiratbeli cikkek

 

BAKÓ G., TOLNAI M., TAKÁCS Á. (2014): Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing, Sensors 2014, 14, 12828-12846.

IF: 2.245

 

UJ B., NAGY A., SALÁTA D., LABORCZI A., MALATINSZKY Á., BAKÓ G., DANYIK T., TÓTH A., S. FALUSI E., GYURICZA CS., PÓTI P., PENKSZA K. (2015): Wetland habitats of the Kis-Sárrét 1860–2008 (Körös-Maros National Park, Hungary), Journal of Maps 24 Feb 2015 p. 11

IF: 1.193

TOLNAI M., NAGY J. GY., BAKÓ G. (2015): Spatiotemporal distribution of Landsat imagery of Europe using cloud cover-weighted metadata Journal of Maps 28 Dec 2015. p 7

IF: 1.193

 

 

Egyéb SCI által nyilvántartott és/vagy SCI által jegyzett fórumok/orgánumok által referált folyóiratbeli cikk

 

BAKÓ G., KOVÁCS G., MOLNÁR ZS., KIRISICS J., GÓBER E., ANDRÁS A. (2015): The developement of red mud flood environmental information system and the methodology for the spatial analysis of the degraded area, Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment - Volume 9. Issue 1. 2015

 

Lektorált, de az SCI által nem nyilvántartott és nem is referált idegen nyelvű folyóiratbeli cikk

 

1.      BAKÓ G., GÓBER E. (2014):  Georeferencing archive spy satellite images of Hungary, Coordinates April 2014  p. 50-52

2.      BAKÓ G., MOLNÁR Z., GÓBER E. (2014): Developments from Hungary: Multispectral Aerial Cameras - GIM International   February 2014.    p. 21-23

3.      MOLNÁR ZS., BAKÓ G. (2014): Rapid Aerial Mapping Methods for Water Management - GEO Informatics  Vol.17 2014. Jan/Febr.    p. 44-45

4.      BAKÓ G., MOLNÁR ZS., GÓBER E. (2013):  Hungarian Hive Stones' Aerial Survey - Professional Surveyor - Special Aerial Mapping Edition  2013/Fall   p. 34 - 35

5.      BAKÓ G., FÜLÖP GY., SZABÓ B. (2014):  Detection of woody increment with analysis of landsat images in order to detect the invasive tree species - Kartografické listy / Cartographic letters, 2014, 22 (2), p. 63-71

6.      FÜLÖP GY., BAKÓ G., SZABÓ B. (2015): Detecting invasive woody increment in agricultural areas with Earth Observation technology - Journal of Agricultural Informatics  2015 Vol. 6, No. 1:40-49

 

Lektorált, de az SCI által nem nyilvántartott és nem is referált magyar nyelvű folyóiratbeli cikk

 

 

7.      BAKÓ G. (2016): Lefedettség modellezés távközlési tornyok kihelyezésének, tájban történő elhelyezésének tervezéséhez, légi felmérésből származó téradatok segítségével -   Tájökológiai Lapok 14 (2): 117-134. (2016)

8.      BAKÓ G., FÜLÖP GY. (2015): Fás szárú növekmény detektálása landsat felvételek elemzésével az invazív fafajok kiszűrésének érdekében -  Tájökológiai Lapok 13 (1): p. 149-162.

9.      BAKÓ G., MOLNÁR ZS., GÓBER E. (2014): Városi térinformatikai és döntéstámogató rendszerek raszter fedvényei – A legutóbbi időszak települési ortofotó felméréseinek tapasztalatai Magyarországon – Tájökológiai lapok 12 (2): p. 285–305.

10.  SZUVANDZSIEV P., BAKÓ G., HELYES L., PÉK Z. (2014): Spektroszkópiás vizsgálatok alkalmazási lehetőségei a málna, a szamóca és a paradicsom minőségi paramétereinek meghatározására– Kertgazdaság (Horticulture) 2014/március 46 (1) p. 17-23.

11.  BAKÓ G. (2014): Európa új földmegfigyelő műholdjai – Élet és Tudomány LXIX. évfolyam 2014/5. szám 2014. január 31. 132. p

12.   BAKÓ G. (2014): A földmegfigyelő műholdak jövőképe – Élet és Tudomány LXIX. évfolyam 2014/8. szám 2014. február 21. 134-235. p

13.  BAKÓ G. (2014): Belvízfelmérés és archív légifelvételek - Természettudományi közlöny 145/10, 2014. október 474-475 p.

14.  BAKÓ G. (2014): A radar távérzékelésről közérthetően - RADAR berendezések a világűrben – Élet és Tudomány LXIX. évfolyam 2014/47. szám 2014. november 21. 1478-1480. p

15.  BAKÓ G., MOLNÁR ZS., TOLNAI M., GÓBER E. (2014): Szuperfelbontású repülő laboratórium, gyors térképészeti mérések – TermészetBúvár 69. évfolyam 2012/2. 42-45.

16.  BAKÓ G., GULYÁS G. (2013): Légifelvételek költséghatékony osztályozási módszereinek kidolgozása az erdőgazdálkodás és a nemzeti parkok számára – Botanikai Közlemények 100(1–2): 63–76, 2013. 63-76. p

17.  BAKÓ G. (2013): Légi fotogrammetria Magyarországon 1922 - 1930 között – Távérzékelési Technológiák és Térinformatika - 2013 / 1.   p. 42 - 46.

18.  BAKÓ G. (2013): Vegetációtérképezés nagyfelbontású valósszínes- és multispektrális légifelvételek alapján – Kitaibelia XVIII. évf. 1-2. szám p. 152–160.

19.  BAKÓ G. (2013): Nagysebességű repülőgépes távérzékelés és hozzá kapcsolódó adatfeldolgozási módszerek In. Lóki J. (2013): Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítás kiadványa, Debrecen, 2013 p. 59-66

20.  BAKÓ G. (2013): A korszerű földmegfigyelő műholdak felbontása – Élet és Tudomány 2013. február 15. 2013/7 211-213 p.

21.  BAKÓ G. (2013): Növényi invázió a Balatonnál – Élet és Tudomány LXVIII. évfolyam 2013/35. szám 2013. augusztus 30. 1104-1106. p

22.  BAKÓ G. (2013): Szuperfelbontású ökológiai vizsgálatok – Természettudományi Közlöny 144. évf. 10. füzet 2013/10. 477-478. p

23.  GÓBER E., BAKÓ G. (2012): A festmény mint kordokumentum - A táj változása egy XIX. századi mű alapján – Élet és Tudomány LXVII. évfolyam, 45. sz., 2012. november 9. 1424-1426 p.

24.  BAKÓ G. (2012): Gyors térképészeti mérések a levegőből – Természettudományi Közlöny 143. évf. 10. sz., 2012. október 470-471 p.

25.  BAKÓ G. (2012): A légi fotogrammetria kezdetei Magyarországon 1916 – 1925 – Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2012. november p. 47-55

26.  BAKÓ G. (2012):  Légi fotogrammetriai, távérzékelési feladatokra tervezett korszerű digitális mérőkamerák – Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2012. június, p. 65-83

27.  BAKÓ G. (2012):  Nagyfelbontású magyar multispektrális légi távérzékelési mérőműszerek a vegetációtérképezésben és növénybetegségek lokalizálásának elősegítéséhez – Kitaibelia XVII. évf., 1. szám Vol. 17, No.1 p. 71

28.  BAKÓ G. (2012): Az ortofotó és készítési fázisai – Élet és Tudomány LXVII: évfolyam 16. szám, 2012. április, 502-504 p.

29.  BÁLINTNÉ KRISTÓF K., BAKÓ G. (2012):  Jelenthet-e radioaktív terhelést a vörösiszap? – Természettudományi Közlöny 143. évf. 3. füzet, 2012. március 134-135 p.

30.  BAKÓ G., Kovács G. (2012):  Nagyfelbontású légifelvétel-térképek alkalmazása a vegetációkutatásban  Kitaibelia XVII. évf., 1. szám Vol. 17, No.1 p. 8

31.  BAKÓ G. (2011):  A vörösiszap elöntés környezetinformatikai rendszerének elkészítése - Élet és tudomány LXVI. évfolyam, 23. szám, 2011. június, 708-709 p.

32.  BAKÓ G. (2011):  Mérnöki felelősség a tájátalakításban - Mérnökújság XVIII. 12. 2011. december 32-33 p.

33.  BAKÓ G. (2011):  Archív légifelvételek digitalizálása - Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2011. június, p. 65-83

34.  BAKÓ G. (2011):  A légi távérzékelés szenzorai - Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2011. június p. 1-4

35.  BAKÓ G. (2011):  Távérzékelési, fotogrammetriai és térinformatikai fogalomtár - Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2011. június, p. 93-111

36.  BAKÓ G. (2010):  Multispektrális felvételek alapján készülő tematikus térképek minősége, a terepi felbontás és a képminőség függvényében  -  Tájökológiai Lapok 8 (3): 1–00 (2010)  p. 507-522

37.  BAKÓ G., LICSKÓ B. (2010):   Új eredmények a nagyfelbontású légifelvételek segítségével történő belvíz- és árvíztérképezésben  -  Környezetvédelem Ökológiai, környezettechnológiai és környezetstratégiai szaklap  XVIII./ 3. szám 2010. június  2, p. 14-15.     

38.  BAKÓ G. (2010):  Igen nagyfelbontású légifelvétel-mozaikok készítése kis- és középformátumú digitális fényképezőgépekkel - Geodézia és kartográfia  2010/6  LXII. évfolyam  p. 21 - 29, 49

 

 

Konferencia kiadvány (proceeding)

 

a. Nemzetközi

 

1.      BAKÓ G., FÜLÖP GY., BOGLÁRKA SZ. (2014): Detection of Invasive Woody Increment With the Analysis of Landsat Images  - 2014. június 5-6.,  Forum of Young Geoinformaticians 2014, Technical University, Zvolen (Zólyom, Szlovákia)     (Bakó G., Fülöp GY., Szabó B. )

2.      BAKÓ G.(2012): Photogrammetry and Remote Sensing with the Latest Digital Aerial Cameras - Fotogrammetria és távérzékelés a legújabb digitális mérőkamerákkal  - 2012. május 10-13.,  13th Conference on Geodesy, Kolozsvár - Cluj  p. 1-4

3.      BAKÓ G., EISELT Z., KOVÁCS E., LICSKÓ B., HORVÁTH M., BÁLINT Á. (2008): An Environmental Study By High Resolution Remote Sensing - 2008. november 17.  -  14th Workshop On Energy And Environment p. 15.

 

b. Magyar

 

1.      BAKÓ G. (2012): A távérzékelés, a fotogrammetria, a térképészet és a térinformatika együttese, spektrum, szabatosság és adat-hozzáférhetőség - 2012. szeptember 5-7.,  VI. Magyar Földrajzi Konferencia, Szegedi Tudományegyetem p. 1108-1114.

2.      BAKÓ G. (2012):  Modern optikai légi távérzékelési módszerek – Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában In: Lóki J. (Szerk.) (2012): III. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítrás kiadványa, Debrecen, 2012 - p. 35-41

 

3.      BAKÓ G. (2012):  Fotogrammetria és távérzékelés a legújabb digitális mérőkamerákkal In: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság XIII. Földmérő Találkozójának kiadványa 2012. május, p. 25-27

4.      BAKÓ G. (2012): A légi régészet története és legmodernebb módszerei - 2012. június 21-22-23.,  IX. Tájtörténeti Konferencia, Balatoni Múzeum, Keszthely   p. 1-13.

Előadás

 

a. Nemzetközi

 

1.      BAKÓ G., FÜLÖP GY., SZABÓ B. (2014): Detection of Invasive Woody Increment With the Analysis of Landsat Images - Forum of Young Geoinformaticians 2014, Technical University, Zvolen (Zólyom, Szlovákia) - 2014. június 5-6.

b. Magyar

 

1.      BAKÓ G., SZABÓ J., TÓTH I. (2015): Az Aerial Cartographic and Remote Sensing Association tevékenységének és céljainak rövid ismertetése - Fénykép, Térkép,   Fény - Tér – Kép - Távérzékelés,  Képfeldolgozás,  Fotogrammetria,  Térinformatika 2015, Gyöngyös, 2015. október 29.

2.      BAKÓ G., TOLNAI M. (2015): Pontossági elvárások a vegetációkutatásban és az ökológiai szemléletű felszínborítás térképezésben, GPS25 Műholdas helymeghatározás Magyarországon 1990-2015, Budapest, Földművelésügyi Minisztérium - 2015. október 27.

3.      BAKÓ G., MOLNÁR ZS. (2015): Elérhető térképészeti pontosság az űr-, repülőgépes-, illetve mikro UAV fotogrammetria területén -  2015. január 29.,  Bányamérés a levegőből – a fotogrammetria Legújabb fejezete, Budapest, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

4.      BAKÓ G. (2015): A mezőgazdaság és a természetvédelem konfliktusainak csökkentése térinformatika segítségével - 2015. január 22. Hajdúszoboszló és 2015. február 5. Hévíz ,  Axiál Mezőgazdasági Workshop p. 1

5.      BAKÓ G., TOLNAI M. (2013): Development and methodology of ecological decision support systems for sustainable improvements and landscape-based environmental protection (Ökológiai szemléletű döntéstámogató rendszerek módszertani kidolgozása a fenntartható fejlesztések, a táj alapú környezetvédelem számára) - 2013. november 21. 09.,  VIII. Kárpát-medencei – I. Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében nemzetközi konferencia, Budapest

6.      BAKÓ G., TOLNAI M. (2013): Környezetinformatikai és természetvédelmi bejelentő rendszer a széleskörű tájékoztatás és a lakosság terület-alapú természetvédelmi meginterjúvolásának elősegítésére - 2013. október 09.,  A Zöld Mozgalmi Koordinációs Tanács ülése, Budapest, Alapvető Jogok Biztosi Hivatala

7.      BAKÓ G. (2013): Távérzékelés az ökoszisztéma szolgáltatások és a környezetterhelés értékelésében - 2013. április 4.,  HUNAGI konferencia, Budapest

8.      BAKÓ G. (2013): Távérzékelési adatok elkészítése és értékelése szennyezett területek tervezési és döntéstámogató rendszereihez - 2013. március 21-22.,  Kármentesítés aktuális kérdései konferencia, Budapest

9.      BAKÓ G. (2013): Távérzékeléses adatgyűjtés komplex környezetinformatikai rendszerekhez. Eszközök, rendszerek és a levezetett adatok megbízhatósága - 2013. február 25-26.,  Gyepgazdálkodás és természetvédelem (Grassland management and nature conservation) nemzetközi konferencia, Budapest

10.  BAKÓ G. (2012): A távérzékelési, fotogrammetriai és térinformatikai, valamint agrokémiai alapokon nyugvó multispektrális térképezés a mezőgazdaság és a talajkutatás szolgálatában  - 2012. november 21.,  Új utak a földtudományban, 2012, Budapest - Magyar Geofizikusok Egyesülete - Magyar Földtani és Geofizikai Intézet - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal: A termőtalaj mint veszélyeztetett erőforrás. Földtani folyamatok, területhasználat.

11.  BAKÓ G., EISELT Z. (2011): Környezetinformatikai rendszer - 2011. április 27.,  Budapest   2011 évi környezetvédelmi távérzékelési programok, - Interspect házi konferencia a Greenpeace székházában

12.  BAKÓ G., EISELT Z. (2010):  Felszínborítás- és flóratérképezés nagyfelbontású légifelvétel-térképek segítségével  -  0,5 – 10 cm terepi felbontású légifelvétel-mozaikok kiértékelési lehetőségei - 2010. október 15. Fény, Térkép, Fény – Tér – Kép Távérzékelés, képfeldolgozás, fotogrammetria, térinformatika konferencia, Székesfehérvár

13.  BAKÓ G., FELDHOFFER ZS. (2010): Extreme large resolution imaging - its advantages and new opportunities - 2010. szeptember 23.  HUNSPACE-HUNAGI Space Workshop September 23-26, 2010, Visegrád

14.  BAKÓ G. (2009): Kis- és középformátumú digitális  fényképezőgépek a légifelvételezésben - 2009. november 12. Fény, Térkép, Fény – Tér – Kép Távérzékelés, képfeldolgozás, fotogrammetria, térinformatika konferencia, Dobogókő

 

 

 

Poszter bemutatás

 

15.  BAKÓ G., KARSAI N. (2015): A mikro UAV technológiához tartozó navigáció megbízhatósági trendjei - UAV fejlesztés Magyarországon, GPS25 Műholdas helymeghatározás Magyarországon 1990-2015, Budapest, Földművelésügyi Minisztérium - 2015. október 27.

16.  BAKÓ G. (2013): Távérzékeléses adatgyűjtés komplex környezetinformatikai rendszerekhez. Eszközök, rendszerek és a levezetett adatok megbízhatósága - Gyepgazdálkodás és természetvédelem (Grassland management and nature conservation) Budapest - 2013. február 25-26.

17.  BAKÓ G. (2013): Combination and application of remote sensing, photogrammetry, cartography - Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás, Debrecen - 2013. május 23-24.

18.  BAKÓ G. (2012): Hungarian high-resolution multispectral aerial remote sensing instruments at vegetation mapping and localization of plant diseases - Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. 2012. február 24-26. Gödöllő

19.  BAKÓ G., BÁLINTNÉ KRISTÓF K., HORVÁTH M., VARGA B. (2012): Somlóvásárhelyi vörösiszap minta aktivitás-koncentrációjának ellenőrzése  - XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam 2012. április 24-26., Hajdúszoboszló

20.  GÓBER E., BAKÓ G. (2012):  A magyar táj változásának elemzése 19. századi festmények alapján - IX. Tájtörténeti Konferencia - A táj változásai a Kárpát-medencében 2012. június 21-22-23., Balatoni Múzeum, Keszthely

21.  BAKÓ G. (2012): A távérzékelés, a fotogrammetria, a térképészet és a térinformatika együttesének alkalmazása és csoportunk hazai eredményeinek bemutatása - Combination and application of remote sensing, photogrammetry, cartography and GIS, Presentation of Interspect's results - VI. Magyar Földrajzi Konferencia - 2012. szeptember 5-7., Szegedi Tudományegyetem

22.  BAKÓ G., MOLNÁR ZS., EISELT Z. (2010): A Fővárosi Állat- és Növénykert  a világ legnagyobb terepi felbontású légifelvétel térképén - HUNSPACE-HUNAGI Space Workshop September 23-26, 2010, Visegrád

 

 

 

 

 

Tudományos könyv, könyvfejezet, könyvszerkesztés

 

Magyar nyelvű könyv írása

 

1.      BAKÓ G. (2015): UAV és RPAS technológia a légi távérzékelésben - elemző tanulmány, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Budapest p. 1-80.

2.      LICSKÓ B., BAKÓ G. (2010): Víz és környezetgazdálkodási célú területfedéses légifelvételek készítési lehetőségei digitális fényképezőgépekkel és a légifelvételek értelmezésével készülő felszínborítás-térképek számítógépen történő előállítása. (2005-2010) VITUKI saját finanszírozású (belső) K+F témajelentés

3.      BAKÓ G., EISELT Z. (2006): Halásztelek környezeti állapotának vizsgálata 2007 – 2009 p. 1 - 170 {An environmental study of Halásztelek}, Szent István Egyetem, Gödöllő. Megbízó: Halásztelek Település Önkormányzata

4.      Bakó G. (2010): Halásztelek - Helytörténet, földtan, élővilág, táj-felszín alapú változások Halásztelek: Halásztelek Város Önkormányzata. 183 p.

5.      Bakó G. (2012): Természet- és tájportrék Halásztelek: Interspect Kft. 36 p.  (írta és fényképezte: Bakó G., Zsoldos Cs., szerkesztette: Góber E.)

6.      Bakó G., Tolnai M., Laczkó M. (2014): Interpretáció gyorsan és egyszerűen - Raszteres adatokra épülő térinformatikai elemzések hidrológus, természetvédő, biológus és botanikus hallgatók számára - Egyetemi jegyzet Gödöllő: Szent István Egyetem. 65 p. (fényképezte és szerkesztette: Bakó G.)

7.      Bakó G. (2014): Repülőgépek, helikopterek, amphibiák - Repülő szerkezetek a polgári és tudományos repülésben Budapest: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. 36 p.

8.      BAKÓ G. (2014): Légi fényképezés a gazdálkodásban és a közszolgáltatásban Arial Photogrammetry in Economy and Public Services - E-Government Tanulmányok XL. - tankönyv   Budapest: Corvinus Egyetem. 126 p.

 

Magyar nyelvű könyvfejezet írása

 

 

1.      Bakó G. (2015): Az özönnövények feltérképezése a beavatkozás megtervezéséhez és precíziós kivitelezéséhez In: Csiszár Á., Korda M. (szerk.) (2015): Rosalia kézikönyvek 3 Budapest: Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. p. 17-25.

2.      BAKÓ G. (2014): Bevezetés, távérzékelési és térinformatikai alapismeretek, Global Mapper fejezetek p. 1-19, 31-36, 62-65. In: Bakó G., Tolnai M., Laczkó M. (2014): Interpretáció gyorsan és egyszerűen - Raszteres adatokra épülő térinformatikai elemzések hidrológus, természetvédő, biológus és botanikus hallgatók számára - Egyetemi jegyzet Gödöllő: Szent István Egyetem

3.      Bakó G. (2014): Geoinformációs rendszerek és a távérzékelés szerepe a döntés előkészítésben In: Jeney L. - Hideg É. - Tózsa I. (szerk.) (2014): Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék - Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárság közös kiadványa. p. 87 - 98.

4.      BAKÓ G., KONCZ P., UZONYI Á., CSATHÓ A., GÓBER E., TÓTH ZS., BESNYŐI V. (2012): A Duna menti tölgyesek restaurációjának lehetőségei Gödöllő: Szent István Egyetem. p. 1-48, 94-95.

Magyar nyelvű könyv szerkesztése

 

1.      Bakó G., Tolnai M., Laczkó M. (2014): Interpretáció gyorsan és egyszerűen - Raszteres adatokra épülő térinformatikai elemzések hidrológus, természetvédő, biológus és botanikus hallgatók számára - Egyetemi jegyzet Gödöllő: Szent István Egyetem. 65 p. (fényképezte és szerkesztette: Bakó G.)

2.      Bakó G. (szerk.), Koncz P., Uzonyi Á., Csathó A., Góber E., Tóth Zs., Besnyői V. (2012): A Duna menti tölgyesek restaurációjának lehetőségei Gödöllő: Szent István Egyetem. 1-106 p.

3.      DVD: Bakó G., Vincze J., György Á., Megyes T.  (2006): Halásztelek helytörténeti album, Halásztelek: Halásztelek Önkormányzata

 

                                                  

Hivatkozás

 

 

a. Hazai

 

1.      BAKÓ G., TOLNAI M., TAKÁCS Á. (2014): Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing, Sensors 2014, 14, 12828-12846. In: SZIGETI V., KŐRÖSI Á., HARNOS A., KIS J. (2016): Measuring floral resource availability for insect pollinators in temperate grasslands Ecological Entomology 41(3) · February 2016 (Impact Factor: 1.70 · DOI: 10.1111/een.12298)

2.      Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai In: Schmotzer A. (2016): Beerdősülő területek, gyep – erdő mozaikok és szegélycserjések (esettanulmányok) / Spontaneous forests, forest – grassland mosaics and thickets in: Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségérePublisher: Duna-Ipoly Nemzeti Park IgazgatóságEditors: Korda Márton

3.      Özönnövények visszaszorításának gyakorlati tapasztalatai in: Demeter A., Czóbel Sz., Limp T., Csépányi P., Kovács E. (2017): Pest-közeli önkormányzatok viszonya egy inváziós fajhoz, a mirigyes bálványfához (The attitude of local governments near Budapest to an invasive species, tree of heaven)

b. Nemzetközi

 

1.      BAKÓ G., TOLNAI M., TAKÁCS Á. (2014): Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing, Sensors 2014, 14, 12828-12846. In: DULAVA S., BEAN T. W., RICHMOND O. M. W. (2015): Environmental Reviews and Case Studies: Applications of Unmanned Aircraft Systems (UAS) for Waterbird Surveys Environmental Practice 17(3):201-210 · September 2015 (DOI: 10.1017/S1466046615000186)

2.      BAKÓ G., TOLNAI M., TAKÁCS Á. (2014): Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing, Sensors 2014, 14, 12828-12846. In: Krienitz L., Krienitz D., Dadheech P. K., Dadheech, Hübner T., Versfeld W. b., Teubner K., Luo W. (2016): Food algae for Lesser Flamingos: a stocktaking, March 2016Hydrobiologia 775(1)

3.      BAKÓ G., TOLNAI M., TAKÁCS Á. (2014): Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing, Sensors 2014, 14, 12828-12846. In: John F. McEvoyGraham P. HallPaul G. McDonald (2016): Evaluation of unmanned aerial vehicle shape, flight path and camera type for waterfowl surveys: Disturbance effects and species recognition, March 2016PeerJ 4(2):e1831

4.      BAKÓ G., TOLNAI M., TAKÁCS Á. (2014): Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing, Sensors 2014, 14, 12828-12846. In: Chabot D., Francis C. M. (2016): Computer-automated bird detection and counts in high-resolution aerial images: A review, December 2016Journal of Field Ornithology 87(4):343–359

5.      Díaz-Delgado R., Mañez M., Martínez A., Canal D., Aragonés D. (2017): Using UAVs to Map Aquatic Bird Colonies, In book: The Roles of Remote Sensing in Nature Conservation


 

Tudományos utánpótlás nevelés

 

Diplomamunka témavezető

 

1.      AMBRUS A. (2011): Nagyfelbontású digitális légifelvételek elemzése - A 2010. októberi vörösiszap-elöntés térképi fedvénye és az elöntés statisztikai adatai     ELTE, Térképész, geoinformatikus, belső konzulens: MÉSZÁROS J.            külső konzulens: BAKÓ G.

2.      BLEICHER A. (2011): A tököli repülőtér felszínborítottsági vizsgálata nagy felbontású légifelvételekkel            ELTE, Térképész, belső konzulens: MÉSZÁROS J.,  külső konzulens: BAKÓ G.

3.      GULYÁS G. (2011): Vegetáció térképezés és mikroklíma elemzés nagy felbontású légifelvételek segítségével    , Veszprémi Egyetem, Erdész, konzulens: BAKÓ G.

4.      KOVÁCS G. (2011): Külső tájékozás nélküli légifotók alkalmazási lehetőségei, ELTE,  Térképész,       belső konzulens: TÍMÁR G.           külső konzulens: BAKÓ G.

5.      HARSÁNYI M. (2012): Devecser településszerkezeti elemzése a vörösiszap-katasztrófát követően, ELTE, Térképész, belső konzulens: MÉSZÁROS J.  külső konzulens: BAKÓ G.

6.      TOLNAI G. (2012): Városi vasúti területek térképezése és vizsgálata idősoros légifelvételek alapján ELTE, Térképész - Geoinformatikus, belső konzulens: MÉSZÁROS J., külső konzulens: BAKÓ G.

7.      BURGUNDI B. (2013): Eltérő pontosságú geoinformatikai adatbázisok pontosságának összehasonlító vizsgálata vegetációtérképezés szempontjából         Debreceni Egyetem, Geográfus, Geoinformatikus  belső konzulens: SZABÓ G.  külső konzulens: BAKÓ G.

8.      LÁSZLÓ G. (2013): Klasszikus vízkémiai paraméterek módszertani vizsgálata légi felméréssel felszíni víztestekben, SZIE, Környezetmérnök, belső konzulens: HORVÁTH M., külső konzulens: BAKÓ G.

9.      RIESZ L. (2013): A Duna Almásfüzitő és Budapest közötti szakaszának árvíz-veszélyeztetettség modellezése, SZIE, Környezetmérnök, belső konzulens: CSINTALAN ZS., külső konzulens: BAKÓ G.

10.  SZABÓ P. (2013): A lágymányosi egyetemi tömb és környékének felszínborítási változásainak távérzékelési, fotogrammetriai módszerekkel pontosított, idősoros térképekkel való bemutatása , ELTE, Térképész - Geoinformatikus,       belső konzulens: MÉSZÁROS J.,  külső konzulens: BAKÓ G.

11.  SZALMOVÁ K. (2013): A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatására bekövetkezett területhasználati változások elemzése egy szigetközi település példáján, SZIE, Természetvédelmi mérnök, belső konzulens: Grónás V. P., külső konzulens: BAKÓ G.

12.  SZIGETI CS. (2013): Csepel-Királymajor XX. századi területhasználatának idősoros bemutatása archív térképek és légi felvételek alapján, ELTE, Térképész - Geoinformatikus, belső konzulens: MÉSZÁROS J., külső konzulens: BAKÓ G.

13.  DANCS CS. (2014): A vörös iszap katasztrófa közvetlen hatásterületének felületi analízise idősoros térképi rendszerben vizsgálva, ELTE, Környezettudomány Msc, belső konzulens: MARI L., külső konzulens: BAKÓ G.

14.  DIÓS N. (2014): A Mátra vegyi szennyezésekre való érzékenységének térbeli modellezése SZIE            Környezetmérnök       belső konzulens: CZIKKELY M., külső konzulens: BAKÓ G.

15.  HUBER N. (2014): Invazív növényfajok elterjedésének vizsgálata nagy felbontású légifelvétel alapján , SZIE, Természetvédelmi mérnök, belső konzulens: MOLNÁR D., külső konzulens: BAKÓ G.

16.  KŐVÁRI D. (2014): Települési ortofotó-mozaik osztályozása Budapest XXI. kerületi példán keresztül ELTE, Térképész, belső konzulens: MÉSZÁROS J., külső konzulens: BAKÓ G.

17.  MEGYERI B. (2014): Az egykori Duna menti tölgyesek potenciális termőhelyének felszínborítás és területhasználat vizsgálata, térképrendszer felállítása a visszatelepítési stratégia megtervezéséhez, ELTE, Térképész, belső konzulens: MARI L., külső konzulens: BAKÓ G.

18.  VARGA CS.  (2014): Dunai árvízmodellek pontosságának vizsgálata nagyfelbontású légifelvételek alapján, ELTE, Térképész, belső konzulens: MÉSZÁROS J., külső konzulens: BAKÓ G.

19.  KATONA L. (2016): Drégelyvár természetvédelmi célú megőrzése, SZIE, Természetvédelmi mérnök, belső konzulens: CENTERI Cs., külső konzulens: BAKÓ G.

20.  Tóth B. S. (2018): Invazív és őshonos fásszárúak feltérképezése ferdetengelyű légi távérzékeléssel, SZIE, Környezetmérnök MSC, belső konzulens: Székely Zs., külső konzulens: BAKÓ G.

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

Kültéri ismeretterjesztő táblák

 

BAKÓ G. (2010): Halásztelek helytörténeti tábla Kétoldalú, 3,5 x 2,3 m (információs felület: 260 x 205 cm) Lektorálta: Holakovszky László

Bakó G., Molnár Zs., Góber E. (2013): Katonai Emlékpark Pákozd - ortofotó-térkép és képes történelem

 

Rendszeres előadások

 

·         2008-2012. Távérzékelés a mezőgazdaságban, Távérzékelés a környezetgazdálkodásban - Légifelvételezési módszerek, nagyfelbontású légifelvétel-térkép kiértékelés

·         2010. 11.10., 2012 Távérzékelés - Szent István Egyetem, Gödöllő, Ph.D tárgy  - Távérzékelés alapjai, Távérzékelés a gyakorlatban

·         2011. 11.18., 2012. Távérzékelés és térinformatika - Szent István Egyetem, Gödöllő, Ph.D tárgy  - Korszerű térinformatikai szoftverek /ERDAS 2011, ENVI, CADMap, ArcMap, Global Mapper/

·         2012 - 2014. Távérzékelés a vegetációkutatásban - Szent István Egyetem, Gödöllő

·         2013. Növénytan gyakorlat,  Szent István Egyetem - Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Gödöllő

 

 

Részvétel konferencia szervezésében és műszaki lebonyolításában

 

·         Légifotó Nap Székesfehérvár – 2018. február 27., Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet

 

·         Légifotó Nap Budapest - 2017. november 21., Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar

 

·         Légifotó Nap Szeged - 2017. szeptember 29., Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

 

·         Aerial Cartographic & Remote Sensing Conference 2016 - 2016. Október 20-21 Budapest

 

·         Fotogrammetriai és térszkennelési hét 2014.október 13 - 17. Budapest

 

·         Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. 2012. február 24-26. Gödöllő, nemzetközi konferencia,SZIE Növénytani és Ökofiziológiai Intézet

 

·         2011 évi környezetvédelmi távérzékelési programok 2011. április 27., Budapest; - Országos és területi környezetvédelmi programok, felmérések és környezetinformatikai stratégiák megbeszélését, bemutatását célzó találkozó Támogatók: Greenpeace, Interspect

 

 

Kiállítások

 

2010.03.03. - 06.10. - Környezetvédelem madártávlatból, Szigetszentmiklós

2012.01.27 -02.29. -  Hazai tájak felett, Tripont Galéria

2012.03.12 -04.12. - Hazai tájak felett - bővített képanyaggal - Földmérési és Távérzékelési Intézet

2012.11.23 -12.20. - Természet- és tájportrék - Bakó Gábor és Zsoldos Csaba természetfotó kiállítása

2014.09.12.-11.12. - Repülő szerkezetek a polgári és tudományos repülésben - Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

2016.10. 20 -11.05. - A légi térképészet 100 éve Magyarországon

2017.11.21. -2017.12.07. - A légi térképészet története

 

Ismeretterjesztő folyóiratcikkek

 

·         BAKÓ G. (2007):  Radonmérés Halásztelken - Halásztelki Hírmondó - 2007. október; 3-4 p.

·         BAKÓ G. (2010):  Távérzékelési módszerek a hulladékkezelés szolgálatában és ellenőrzésében - Hulladéksors szakmai folyóirat XI. - 2010. augusztus  35-36 p.

·         BAKÓ G. (2010):  Távérzékelés a klímaváltozás és a felszínborítási változások összefüggésének ellenőrzésében     -  Ma&Holnap folyóirat X. évfolyam 3-4. szám

·         BAKÓ G., MOLNÁR ZS. (2010): Stratégiai légifényképezés katasztrófasújtott övezetben    -  A FÖLDGÖMB 2010/8   4-7 p.

·         BAKÓ G., MOLNÁR ZS. (2010): A katasztrófa stratégiai légifelvétel-térképezése - Miről árulkodnak a légifelvételek -   Műszaki Magazin  2010 / 12  62-63 p.

·         BAKÓ G. (2010): Hosszú távú környezeti hatások vizsgálata térben és időben a vörösiszap elöntötte területeken - Környezetvédelem Ökológiai, környezettechnológiai és környezetstratégiai szaklap 2010 / 5–6. szám  18-19 p.

·         BAKÓ G. (2010): Környezetvédelem térben és időben - Beruházás tervezés madártávlatból -   Mérnökújság  2011. január, 26-27 p.

·         BAKÓ G. (2011):  Vörösiszap-katasztrófa a levegőből -   Digitális Fotó Magazin 2011/2.  120-122 p.

·         BAKÓ G. (2011):  A digitális képalkotás szenzorai -   Műszaki Magazing  2011. május, 60-62 p.

·         BAKÓ G. (2011):  Távérzékelt állományok minőségét befolyásoló tényezők - Távérzékelési technológiák és térinformatika online 2011. április

·         BAKÓ G.  (2011):  Digitális evolúció - A digitális képérzékelők fejlődése az elmúlt évtizedben - Fotómozaik 2011. június, 24-27 p.

·         BAKÓ G. (2011):  Katasztrófa és térinformatika - Környezetinformatikai rendszer - National Geographic 2011.10.26.

·         BAKÓ G. (2012):  Új magyar fejlesztésű szenzorok a légi földmegfigyelés szolgálatában – Egy légi tesztsorozat fázisai - AERO XIV. 2012/2. február 20-21 p.

·         BAKÓ G., MOLNÁR ZS. (2012): Arcfelismerés az interneten, közterületeken és a levegőből – Képzelet és valóság – Origo 2012. február 29.

·         BAKÓ G. (2012): Közel valós idejű műholdfelvétel-térképek - A NASA által elért legújabb eredmény, hogy a gyors képfrissítésű műholdfelvételeket magas szintű automatizálással értékelik ki  – National Geographic Online 2012. március 26.

·         BAKÓ G. (2012): Távérzékelés a természetvédelemben és a kutatásban - A földmegfigyelés tudománya – TermészetBÚVÁR 67. évfolyam 2012/2. szám, 36-38 p.

·         BAKÓ G. (2012): Mérőkamerák kalibrációja – Fotómozaik, 2012. június, XV. évfolyam 6. szám, 34-37 p.

·         BAKÓ G. (2012): Régészet a levegőből – A Földgömb 2012. november 66-75 p.

·         BAKÓ G. (2013): Repülőgépek a térképészet szolgálatában – A Földgömb XXXI. évf., 275. lapszám, 86 - 91 p.

·         BAKÓ G. (2013):  Génmegőrző erdőtelepítés – TermészetBÚVÁR, 68. évf. 2013/4. 28 - 31 p.

·         BAKÓ G. (2013): Leleplezzük a Google Föld rejtélyeit 1. – ORIGO 2013.09.25.

·         BAKÓ G. (2013): Leleplezzük a Google Föld rejtélyeit 2. – ORIGO 2013.10.01.

·         BAKÓ G. (2016): A földmegfigyelés 100 éve National Geographic, 2016. április, 118-123 p.

·         BAKÓ G. (2017): Ökoszisztéma-szolgáltatások beárazása, avagy az emberiség jövőjének egyik legnagyobb kihívása, National Geographic

·         BAKÓ G. (2017): Mi történhet, ha eltűnik a sarki jég? National Geographic

·         BAKÓ G. (2018): Az erdők és a gyepterületek klímaszerepe, National Geographic

·         BAKÓ G. (2018): Városaink zöld mikroklíma őrei, National Geographic

·         BAKÓ G. (2018): Környezetvédelem és közlekedés, National Geographic

·         BAKÓ G. (2018): Eltékozolt egészség, Magyarország szennyezett területei, National Geographic

Opponens (diplomadolgozatok elbírálása)

 

6 alkalommal (Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék)

 

Lektori tevékenység

 

·         Journal of Applied Remote Sensing (IF: 0.876*, 5-Year Impact Factor: 1.130*), Khairul Nizam Tahar (Universiti Teknologi MARA), A Generic Approach for Slope Photogrammetric Mapping using Multi-Rotor Unmanned Aerial Vehicle

 

Mérőműszerek tervezése és előállítása

 

1.      Interspect IS 1 - Digitális légi mérőkamera   2006-2009

 

2.      Interspect IS 2 - Digitális légi mérőkamera   2009-2010

 

3.      Interspect IS 3 - Digitális multispektrális légi mérőkamera (4 csatorna: RGB+NIR)   2011

 

4.      Interspect IS 4 - Digitális multispektrális légi mérőkamera (16 csatorna)   2011-2012

 

5.      Interspect IstDS600-1030nmDSLR - Digitális terepi NDVI kamera    2012

 

6.      Multispektrális mikroszkóp – digitális multispektrális mikroszkóp munkaállomás

 

7.       Interspect IS U3.1 multispektrális térkamera

Kapcsolatfelvétel

A felvételek és kiállítási anyagok, valamint a fényképészeti tevékenység igénybevétele érdekében felveheti a kapcsolatot a szerzővel: bakogabor@interspect.hu

© . | Photos by Gábor Bakó | Kutatási tevékenység.